Sophie Gruijters
Projectleider
sophie [at] transfarmers.nl


Albert van der Most
Projectleider
albert [at] transfarmers.nl


Geertje Jansen
Projectleider
geertje [at] transfarmers.nl


Transfarmers algemeen

info [at] transfarmers.nl
0643037716
Stichting Transfarmers Mgr. v. Roosmalenplein 19C 5213GC 's-Hertogenbosch


Een Transfarmer is een persoon die graag zoekt naar wat efficiënter (samen), innovatiever, creatiever en groener kan. Hierbij kijkt de Transfarmer graag dicht bij huis naar de ruimte om hem heen: hoe wordt deze ingevuld? En hoe wordt deze ingezet? Door hiernaar te zoeken en te innoveren hebben de Transfarmers verschillende plekken in zowel de Den Bosch als Tilburg ‘vergroend’. De Transfarmer werkt het liefst samen met gebruikers van de directe omgeving (wijk, school of kantoor) om de haalbaarheid van een plan en leefbaarheid van een plek te vergroten, want de Transfarmer gelooft in verbinding met elkaar en met een plek; het vergroot de persoonlijke verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid. In beginsel staat de Transfarmer ervoor open om kennis en ervaring met anderen te delen en te kijken hoe dingen beter, groener en samen kunnen.

Bij projecten ziet u een greep uit de verschillende projecten die Transfarmers heeft uitgevoerd of die op dit moment lopen. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Schroom niet en neem contact met ons op via info [at] transfarmer.nl.

Groene groet,
Stichting Transfarmers

Missie

De missie van Transfarmers is om iedere stadsbewoner de mogelijkheid te geven om zijn eigen buitenomgeving te creëren, waarbij Transfarmers in zoveel mogelijk steden en wijken samen met buurtbewoners de leefomgeving weer eetbaar, speelbaar en groener maakt.

Visie

Transfarmers vindt een groene leefomgeving en eigen invloed hierop van groot belang. Buurtgroen is dan ook een middel voor het samenbrengen en motiveren van elkaar als buurtbewoner door te leren, creëren en onthaasten. Door samen het groen in de wijk aan te pakken leert men werken met elkaar en (ver)bouwen. Hiermee willen de Transfarmers de zelfredzaamheid in en van de wijk vergroten en de maakbaarheid van eigen omgeving teruggeven aan de burger.

Doel

Als doel stellen de Transfarmers zich om een vliegwiel te zijn voor burgers die aan de slag willen met de eigen leefomgeving. Transfarmers wil hierbij een aanjagende rol vervullen zodat de gemeenschap zelf het heft ook in eigen handen durft te nemen. Hierdoor groeit de persoonlijke zelfverwezenlijking van de burger en krijgen de maatschappelijke en gemeenschappelijke omgeving meerwaarde.

Elke maandag, dinsdag, woensdag, dinsdagavond en zaterdagochtend: oogsten en werken op de Graafse Akker
Elke woensdagmiddag, 16.30-18.30: De BuurderijSteun Transfarmers: doe hier een donatie.Transfarmers is deelnemer van het Groen Platform.De Kindertuin in de Graafse Hof.


De Kindertuin maakt deel uit van de Graafse Hof. Elke woensdagmiddag van 14-16 uur is het tuintjesmiddag voor kinderen uit de wijk. Sinds het eerste jaar zijn er nieuwsgierige kinderen uit de wijk binnen komen lopen die elke week weer terugkomen om hun eigen tuintje te onderhouden. Deze kids worden begeleid door een aantal enthousiaste volwassenen die de kinderen vooral de ruimte geven om iets te leren, iets te proeven, iets te organiseren, lekker vies te worden en te ontdekken wat er allemaal gebeurt in de natuur. Natuurlijk sluiten we elk seizoen af met een feestje waarop vooral gegeten wordt uit eigen tuin.


De Graafse Akker.


De Graafse Akker is een gemeenschappelijke akker, gelegen naast De Graafse Hof, waar buurtbewoners zelf trots hun ideeën verwezenlijken op het gebied van groenteteelt, samenzijn en bewustwording. Bewust bezig zijn met voedsel blijkt velen aan te spreken, jong en oud, en het belang hiervan wordt steeds vaker en algemener erkend, waarbij wij uitgaan van wijkredzaamheid.

In 2013 is er een start gemaakt met de Graafse Akker en is er op Akker 1 samen met 90 Makkers van de Graafse Akker 1000 kilo aardappels verbouwd.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van de Graafse Akker.Dit initiatief wordt financieel ondersteund door het leefbaarheidsprogramma van de provincie Noord-Brabant.


De Graafse Hof.De ontruiming is voor het eerst van tafel maar toch willen we jullie graag uitnodigen alsnog de petitie te tekenen...
Daar achter de parkeerplaats bij dat winkelcentrum, of “het tuintje” bij voormalig buurthuis de Patio . Zo weten de mensen uit Den Bosch de Graafse Hof te vinden. Het schijnt de eerste buurtmoestuin te zijn van de stad. In 2010 was de Patio 5 jaar gekraakt en hadden de groepen jongeren die gebruik maakten van een ruimte in de Patio hun plek verlaten. Op een ochtend liep Sophie (bewoner van de Patio) naar buiten en zij realiseerde zich dat ze eigenlijk een flinke achtertuin heeft. Het leek haar leuk als de bewoners van de flat tegenover de Patio hier ook van zouden kunnen genieten. Zo bedacht zo gedaan. Samen met Janneke (die op dat moment aan de biologische landbouw- opleiding Warmonderhof studeerde) durfde zij dit idee wel uit te gaan werken. Op dit moment hebben er ongeveer 15 volwassenen en 15 kinderen ieder een klein stukje grond in gebruik en verbouwen hier hun eigen groente en fruit op.

Er worden workshops georganiseerd door mensen die hun kennis willen delen. Ook worden er gezamenlijke klussen geklaard en zijn er inmiddels een tuinhuis met een groen dak, een leemoven voor heerlijke pizza's, een kruidenspiraal en een spiksplinternieuw kippenhok gebouwd. De tuin wordt regelmatig bezocht door mensen die er benieuwd naar zijn en wordt vaak als voorbeeld aangehaald als het over succesvolle burgerinitiatieven gaat.

Op het veld hebben in het verleden alleen wat paarden gestaan, verder stond het onkruid heel hoog. Met hulp van de gemeente, woningcoöperatie Zayaz en geld van het Oranje Fonds heeft het braakliggende veldje een sociale en educatieve functie gekregen in de wijk.

Op de cirkel die de gemeente voor ons heeft omgeploegd is de inrichting van de tuin niet van tevoren bedacht. Met minimale middelen zijn we begonnen en hebben vervolgens onze buren persoonlijk uitgenodigd. Sindsdien is de tuin een feit en wordt zijn vorm bepaald door de mensen die er actief zijn. Er vinden twee keer per jaar onofficiële bijeenkomsten plaats waar iedereen elkaar eens ziet. Voor de rest vindt de communicatie plaats van mens tot mens in de tuin.

Mocht je meer willen weten of ook je eigen buurtmoestuin willen starten, neem contact met ons op via het contactformulier.


Groen schoolplein op de Brede Bossche School aan de Aa.


In 2011 heeft Transfarmers haar eerste schoolplein vergroend. Samen met de schoolleiding, welzijnsorganisatie Divers, de BSO en het project Bewegen is het gebeuren opgezet en gefinancierd.
Elke donderdagmiddag is er na schooltijd met een groep kinderen gewerkt aan de 8 nieuwe groene elementen op het schoolplein:
 • 3 themabakken: insecten, verven en geur.
 • 44 mobiele vierkante meter-moestuintjes.
 • het natuurlijk speelterrein is opgeknapt.
 • een klimplantenbak tegen een muur die gevaarlijk heet wordt in de zomer.

Het groene schoolplein.


Dit is een project waarbij samen met de schoolleiding en de kinderen een plan wordt gemaakt voor het vergroenen van het schoolplein. Een combinatie van kunst, buiten spelen, biologie, natuurbeleving, milieubewustwording, zelforganisatie en gezond eten.
We werken met de volgende elementen:
 • mobiele vierkante moestuinbakken.
 • themabakken zoals: insecten, wilde dieren, verven, geur, kleur en voedsel.
 • diverse voorbeeldopdrachten die leerkrachten in de les kunnen gebruiken en aansluiten bij de groene elementen op het schoolplein.
Praktijk.
Het project duurt van maart tot oktober. In de maanden maart en april worden de groene elementen aangelegd door een groep kinderen. Er vinden wekelijkse activiteiten plaats van mei tot oktober. Dit kan voor alle klassen zijn of voor een specifieke bouw. Een bouw adopteert de tuintjes en krijgt een handleiding waarin wordt uitgelegd hoe deze te onderhouden. In de handleiding staan diverse opdrachten en wordt duidelijk uitgelegd wat te doen. Gedurende maart tot oktober hebben de tuintjes ongeveer 30 min. aandacht per week nodig.

Resultaat.
Een schoolplein met minstens 8 groene elementen waar een handleiding bij zit waarmee leerlingen en leerkrachten uit de voeten kunnen.
We streven er bij dit project naar om ouders/grootouders te vinden die de tuintjes ook willen adopteren zodat de continuïteit van het project gewaarborgd is.

Begeleiding.
Het project wordt begeleid door twee ervaren Transfarmers. Zij hebben groene vingers en didactische ervaring met het belevingsgerichte onderwijs.

Voor meer informatie neem contact op met sophie [at] transfarmers.nl.

De Groentekist.


In 2011 heeft Transfarmers samen met Arie Bijl, Angela de Vrind van moestuinwebshop.nl en studenten van de HAS de Groentekist ontwikkeld. Met de Groentekist willen we meer mensen enthousiast maken en helpen om aan de slag te gaan met het verbouwen van groente op een klein oppervlak, zoals ‘n balkon. We zijn op zoek gegaan naar een toegankelijk ontwerp waarin alles zit wat je nodig hebt om te starten met het verbouwen van je eigen groente. Vanuit dit proces is de Groentekist ontstaan. We hebben de handleiding zo makkelijk gemaakt dat de oogst bijna niet kan mislukken. De Groentekist is leuk voor mensen zonder tuin en ouders met kinderen die nog geen ervaring hebben met het verbouwen van groente.

IIn 2014 wordt de Groentekist uitgezet bij 250 basisscholen in het Groene Woud. Transfarmers is opzoek naar basisscholen die met de Groentekist aan de slag willen en een bezoek willen brengen aan een buurttuin in de eigen omgeving.

Meer weten? E-mail sophie [at] transfarmers.nl.

Pluktuin de Vliert.

In 2012 is door een groep bewoners een fruitboomgaard aangeplant. De pluktuin is gelegen naast een rotonde, parkeerterrein ,voetbalstadion van FC Den Bosch en de in onbruik geraakte trappartij met viaduct op een ongebruikt veldje van de gemeente Den Bosch. Transfarmers en het BAI ondersteunen deze bewonersgroep met het organiseren van de tuin en het contact met de gemeente Den Bosch.
In de pluktuin staan nu verschillende soorten fruitbomen zoals appel, noot, kers, pruim en peer. Ook groeien er veel bramen en zijn er verschillende kruiden geplant. De pluktuin wordt onderhouden door een groep bewoners die het gras maait, de bomen snoeit en nieuwe bomen aanplant. Er is ook de mogelijkheid om je eigen groenafval in de pluktuin op de composthoop te gooien zodat we eigen buurtcompost kunnen maken.

Wil je meer weten of meedoen met de pluktuin?
Volg ons op facebook of stuur een mail naar pluktuindevliert [at] gmail.com.

Landbouwactiekamp 2012.

Voedsel terug in eigen hand!
In juli van 2012 is het, toen nog braakliggende terrein, (nu Graafse Akker) aan de van Broeckhoevenlaan in gebruik genomen. Door een grote groep mensen is het veld klaargemaakt en het kamp opgebouwd. Een kleine week lang vonden er workshops, discussies, lezingen, praktische acties en excursies plaats. De week is afgesloten met een actie bij veevoederproducent de Heus.
Ongeveer 200 mensen hebben hun kennis, ideeën en actiemethodes gedeeld en omgezet in de praktijk met als uitgangspunt “Voedsel terug in eigen hand”. Dit kamp is door een grote groep mensen en organisaties georganiseerd of zij hebben hieraan bijgedragen.

Zadenbeurs - Reclaim the Seeds.


In maart 2013 werd de zadenbeurs georganiseerd door Aseed. Transition town Den Bosch en Transfarmers ondersteunden de organisatie. Onder het motto: Reclaim the Seeds! is er vanuit allerlei invalshoeken belicht hoe je er zelf voor kunt zorgen dat er een diversiteit aan zaden blijft bestaan en wat de keerzijde van genetische manipulatie is.
n de reparatiestraat aan de Paardskerhofweg stonden individuen en professionele organisaties zij aan zij hun zelf vermeerderde en veredelde zaaigoed aan te bieden. Al het zaai- en pootgoed was biologisch en gericht op het in stand houden van zoveel mogelijk rassen. Parallel aan de zadenbeurs kon je deelnemen aan een divers workshop- en lezingenprogramma. De zadenbeurs was met 600 mensen erg goed bezocht en werd op zondag afgesloten met een praktische stadslandbouwtour waardoor Den Bosch weer een stuk groener werd gemaakt.
Elk jaar wordt de zadenbeurs in een andere stad door een andere groep mensen georganiseerd.

Meer weten? Ga naar www.reclaimtheseeds.nl.


Maak je Move.


In 2010 heeft Transfarmers de DOE-prijs van de gemeente Den Bosch gewonnen. Met dit geld hebben we in 2010 en 2011 het jongerenplatform Maak je Move opgericht. Met een groep jongeren van onder de 23 jaar hebben we diverse workshops gegeven aan andere jongeren.
De workshops waren gestoeld op 3 kernwaarden: ze promootten een duurzame leefstijl, werkten met eerlijke producten en de focus lag op het DIY principe: Do It Yourself. Als eindproject werd het festival DIY in Duketown georganiseerd.
DIY in Duketown was een festival georganiseerd dóór Bossche jongeren vóór Bossche jongeren. Het streven was om er een zo groen en eerlijk mogelijk festival van te maken.

Het festival werd opgebouwd met de kennis en resultaten die jongeren in workshops hebben opgedaan.
 • Fashion: door jongeren zelf werd van gerecyclede materialen kleding gemaakt.
 • Catwalk training werd verzorgd door F for Fashion.
 • Visagie: de make-up van de modellen werd door jongeren gedaan, uiteraard met ecologische, dierproefvrije make-up.
 • Bouw je feest: de modellen liepen op een door jongeren gebouwde catwalk.
 • Ga toch fietsen: ongeren demonstreerden hun zelfgebouwde choppers, cruisers en lowriders, maar ook 'rare' fietsen die puur en alleen zijn bedoeld om het fietsen leuker te maken!
 • Mosgraffiti: graffiti, maar dan met mos! We maakten eerst zelf de verf en gingen vervolgens een mooie muur opzoeken. Daarna lieten we de natuur haar werk doen en groeide de schildering uit tot prachtige mosgraffiti.
 • Groene energie: het hele festival draaide op groene, zelfopgewekte stroom.
Alles werd door jongeren gedaan en bedacht!

Maak je Move is op dit moment niet meer als project actief maar kan nog wel workshops aanbieden of jou helpen je festival te vergroenen.Mobiel wijkrestaurant.


Het mobiele wijkrestaurant is een professionele keuken die zijn standplaats heeft op de Graafse Akker in Den Bosch. In de vrolijk gekleurde keet zit alles wat je nodig hebt om voor grote groepen een goede maaltijd te bereiden.

De mobiele keuken kan ingezet worden voor verscheidene doeleinden.
 • De keuken kan stadsbreed worden gebruikt door alle stadslandbouw- initiatieven. Dus organiseert jouw buurttuin een evenement en willen jullie koken met zelf verbouwde groenten? Maak gebruik van het mobiele wijkrestaurant!
 • Maak kennis met lokaal verbouwde groentes.
 • Door de mobiele keuken op plekken in te zetten waar nog geen stadslandbouw projecten plaatsvinden. Kun je door middel van de keuken jouw buurt inspireren om een project te starten. Of als er een nieuw project van start gaat kun je de buurt optrommelen om hen door middel van een gezamenlijke maaltijd op de hoogte brengen van de plannen.
 • Een begeleid traject door Transfarmers.
Heb je een goed idee om ook een stadslandbouwinitiatief te starten? Maar heb je geen groene vingers? Of weet je niet hoe je andere bewoners uit jouw buurt hiervoor kan enthousiasmeren? Dan wil Transfarmers jou komen helpen. Wij willen namelijk heel graag dat er op zoveel mogelijk plekken in de stad leuke projecten zijn waar je zelf kunt bepalen wat er groeit en bloeit, waardoor het groene netwerk in de stad groeit en het een steeds toffere plek wordt voor alle mensen en dieren die er wonen.

Voor 2014 heeft Transfarmers van het Buurt Cultuurfonds en Brabant Wonen geld gekregen om in 5 wijken een traject te begeleiden. Met de inzet van het mobiele wijkrestaurant willen we samen met jou andere bewoners uit de buurt uitnodigen om mee te eten tijdens een wijkdiner. Tijdens dit diner presenteert de initiatiefnemer haar/zijn idee. Er vindt een korte ideeënronde plaats waarna een kerngroep wordt gevormd die met de ideeën aan de slag gaat.

Transfarmers wijst de weg bij:
 • het regelen van de grond.
 • het vinden van financiering.
 • hontwerp/aanleg van de tuin.
 • begeleid het groepsproces
 • het maken van afspraken/ overeenkomsten.
Ook begeleidt Transfarmers het groepsproces.
Daarbij krijgt de initiatiefgroep een handleiding met contacten en een stappenplan.

Het idee van het mobiele wijkrestaurant is om in alle gevallen te koken met groenten die lokaal zijn verbouwd. We willen laten zien waar de groenten verbouwd zijn en zo inspireren en aantonen welke projecten er al allemaal zijn in de stad.

Wil je gebruik maken van het mobiele wijkrestaurant? Mail naar info [at] transfarmers.nl.
Dit initiatief wordt financieel ondersteund door het leefbaarheidsprogramma van de provincie Noord-Brabant.


Natuurworkshop.


Eén keer per maand wordt er op de Graafse Akker een natuurworkshop georganiseerd. Tijdens de workshop gaan de deelnemers naar de Graafse Akker om planten, zaden, wortels of vruchten te verzamelen. Vervolgens wordt van de oogst een aantal lekkere gerechten gemaakt om te proeven natuurlijk! De insteek is om zoveel mogelijk planten te gebruiken die op de Graafse Akker groeien, maar soms wordt er ook een uitstapje gemaakt naar meer exotische gewassen.

Naast gerechten worden er ook dranken, zalven en oliën gemaakt. We willen daarmee laten zien dat er een heleboel in je directe omgeving groeit waar je zelf wat van kan maken.

De oogst van 2013.

Zo maakten we in 2013 bijvoorbeeld koekjes van tamme kastanjes, eikeltjesmeel en kleefkruidzaad. We oogstten de wortels van paardenbloem, grote klis en teunisbloem en maakten er lekkere gerechten van. We roosterden eikeltjes, grote klis en paardenbloem om een warme drank samen te stellen. Daarnaast hebben we kilo’s appels verwerkt tot appelmoes, appelsap en appelstroop. We stelden ons eigen persoonlijke likeurtje samen met kruiden en specerijen uit de Graafse Hof en van de Graafse Akker. En we proefden die van elkaar natuurlijk. Ook verwerkten we medicinale planten, zoals goudsbloem en sint-janskruid, tot een EHBO-olie. En in december, toen er niet zoveel meer groeide, maakten we zelf glühwein, geurballen en koffielikeur.

De natuur culinair in 2014.

Ook in 2014 is er weer van alles te brouwen, koken, braden en bakken. In het voorjaar gaan we aan de slag om van typische voorjaarsbloeiers lekkere en gezonde gerechten en dranken te maken. We oefenen met het maken van picknickhapjes en natuurtapas. In de zomer maken we bijzonder ijs van lokale kruiden en verfrissende zomerdrankjes. In het najaar zullen we verschillende soorten vruchten verwerken tot sap, gelei en jam. We zullen bijzondere gerechten met noten gaan maken. De grote publiekstrekker, likeurtjes maken, zal in 2014 zeker een vervolg krijgen.


Het programma van de workshop wordt ongeveer twee weken voor de workshop bekend gemaakt via Facebook, diverse nieuwsbrieven en de website www.wandeloogst.nl. Per workshop kunnen er maximaal 15 personen deelnemen. Het is daarom raadzaam je tijdig op te geven. De kosten zijn afhankelijk van de materiaalkosten. We zullen de workshop altijd betaalbaar houden. Er is korting voor minima mogelijk. Voor vragen over de workshops kun je mailen naar info [at]wandeloogst.nl


De Chipsfabriek - maak je eigen chips!


Welkom bij de chipsfabriek, hier maakt u zelf heerlijke, knapperige chips.

Onder begeleiding van ervaren chipsbakkers worden de fijne kneepjes van het vak bijgebracht. Tijdens de chipsfabriek ontstaat er kleine geoliede productielijn waar u zelf samen met u vrienden en/of collega’s chips aan het maken en bakken bent. Hierbij kan eindeloos worden gevarieerd in smaak, soort en vorm. Met de chipsfabriek haalt u dus niet alleen een lekkere snack in huis, maar ook een leuke, gezellige en gezamenlijke activiteit die geschikt is voor iedereen, van jong tot oud.

Neem contact met ons op via: info [at] transfarmers.nl om de mogelijkheden te bespreken om de Chipsfabriek ook bij uw festiviteit aanwezig te laten zijn, of op de Graafse Akker te komen doen.
De organisatie achter Transfarmers is in handen van een groep mensen die graag in de buitenlucht werkt en samen met anderen de stad groener maakt. Dit doen we deels vrijwillig en deels betaald. Natuurlijk willen we altijd meer doen dan we kunnen en hebben we nog eindeloos veel plannen voor nieuwe projecten. Bij dit laatste hebben we echter wel extra mensen nodig.

Vandaar onze vacaturepagina.

Ben jij ook een doener en kunnen we met jouw energie erbij nog meer bereiken? Of ben je juist een denker en wil je met Transfarmers inhoudelijk meer de diepte in? We zijn een open organisatie en kunnen op heel veel gebieden hulp gebruiken. Vooral op die vlakken waar we zelf (nog) niet zo goed in zijn, maar die wel heel belangrijk zijn voor de organisatie.

Vind je Transfarmers leuk en heb je tijd over om ons mee te helpen, of heb je een goed idee? - Word ook Transfarmer en doe mee!
 • Aanspreekpunt voor vrijwilligers: zorg dragen voor huidige vrijwilligers en het werven van nieuwe actievelingen.
 • Workshops geven: Transfarmers biedt ruimte en een podium om jouw workshop of cursus te geven. Weet jij iets dat anderen ook moeten weten?
 • Educatiewerkgroep: educatie is in al onze project verweven. Er is voor iedereen wel wat te leren. Er wordt al heel veel aan formele en informele kennisdeling gedaan. Dit gebeurt vooral binnen de buurtgerichte projecten, en is daarvan een belangrijk doel. Daarnaast ontwikkelt Transfarmers ook lesmateriaal voor scholen. Meehelpen ons educatiemateriaal meer inhoud te geven of zelf een educatieproject opzetten?
 • Financieringsbronnen: Transfarmers wil een financieel gezonde organisatie zijn. Hiervoor zijn we op zoek naar diverse financieringsbronnen. Bijvoorbeeld: crowdfunding, donateurs/vrienden van, de status van ANBI verkrijgen. Wij hebben er wel ideeën over maar zijn hier niet zo goed in. Wie wel?
 • Boekhouder: bij financieel gezond hoort ook een kloppende boekhouding. We doen ons best, maar leuk vinden we het niet. Daarnaast groeit de stichting gestaag, waardoor de boekhouding steeds ingewikkelder wordt. We zijn op een punt aanbeland dat het verstandig is hier meer kennis over in te winnen.
 • Projecten organiseren: projecten opzetten, concepten ontwikkelen, andermans ideeën helpen realiseren, of structureel een vast onderdeel van een project voor je rekening nemen. Bijvoorbeeld: begeleiding van de kindertuinclub van de Graafse Hof of het dagbestedingsproject op de Akker voor zorgvragers uit de wijk. Genoeg taken en genoeg ideeën, alleen te weinig handen en hoofden om alles uit te voeren.
 • Klankbord:Transfarmers hebben de neiging vooral op de sneltrein te springen en de handen uit de mouwen te steken. Een groep denkers maakt dat we steviger in onze schoenen staan. Om hiervan ook echt te leren is het belangrijk dat het evalueren van projecten buiten de projectleiders om wordt gefaciliteerd door een bredere groep, een klankbordgroep. Wil jij inhoudelijk meedenken en evalueren?
 • Coach: kartrekkers van projecten hebben veel petten op bij een project. Het is goed als er coaches zijn die ons vanaf de zijlijn inspireren, feedback geven en lastige situaties helpen oplossen.
 • Perswoordvoerder: het is belangrijk en toch gebeurt het nog veel te weinig, contact met de pers. Er is nog geen goede structuur waardoor mensen, behalve de projectleiders die exact weten wat er gaande is, zelfstandig aan pr kunnen doen. Zij hebben het te druk of geven er geen prioriteit aan. Daarnaast zijn er weinig goede contacten met de pers en zijn we afhankelijk van of ze ons weten te vinden.
 • Beheerder social media: er wordt veel georganiseerd door Transfarmers en we maken voor promotie dankbaar gebruik van het laagdrempelige Facebook. We weten dat er meer is en dat dit ook zijn waarde heeft, maar we zijn hier niet mee bezig. Help ons een social mediastructuur op te zetten waar we mee kunnen werken of word onze beheerder social media.
 • Websiteredactie: om onze website up-to-date te houden zoeken we iemand die het leuk vindt de activiteiten op onze website te actualiseren.
 • Nieuwsbriefredactie: Albert van de Graafse Akker schrijft een nieuwsbrief. Het zou leuker zijn als die door meerdere redacteuren wordt geschreven. Wellicht dat Transfarmers ook een nieuwsbrief kan uitgeven als er iemand is die het leuk vindt deze te schrijven.
Mocht je interesse hebben in een van de bovenstaande vacatures, of een ander goed idee, neem dan contact op via info [at] transfarmers.nl